PPM-Rådet

Vad är PPM?

BlanketterFörkortningen PPM syftar för det mesta på premiepension, som ingår i den allmänna pensionen. Premiepensionen förvaltas av sjunde AP-fonden, såvida inte den som sparar till pensionen gör ett aktivt val. Då kan pengarna istället förvaltas av en fond kopplad till pensionssystemet. Tillsammans med tjänstepensionen och den enskilda individens privata pensionssparande så bildar premiepensionen det kapital man har att leva på när man lämnat arbetslivet.

Avkastningen av premiepensionen beror på värdeutvecklingen i de fonder som man investerar i. Det kan därför variera från ett år till ett annat hur mycket pengar som premiepensionen genererar. Därför är de flesta angelägna om att få så bra avkastning som möjligt, och de gör många jämförelser innan de bestämmer sig för hur de ska göra med sina pengar. Det finns flera företag som har specialiserat sig på att erbjuda rådgivning om hur man på bästa sätt ska placera sina pengar. Enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen så lönar det sig att anlita ett sådant bolag. Man bör dock komma ihåg att bolagen tar ut en avgift.

Pengarna till premiepensionen kommer från den enskildas lön. 2,5 % av alla skattepliktiga ersättningar går till Sjunde AP-fonden, eller till någon annan fond, om spararen istället har valt det alternativet. Eftersom summan pengar som betalas in inte är särskilt stor så blir inte premiepensionen en så stor andel av den totala pensionen. Däremot går det, genom val av fondförvaltare, att påverka hur stor premiepensionen blir. Därför är den ofta viktig för den som pensionssparar.

Att låta någon annan sköta PPM

Eftersom premiepensionen är viktig är det många som väljer att låta ett företag förvalta den. Men det går naturligtvis utmärkt att göra detta själv. 800 olika fonder finns registrerade hos Pensionsmyndigheten, som är den myndighet som ansvarar för svenskarnas pensioner. Av dessa 800 fonder kan varje sparare välja upp till fem stycken att placera sina premiepengar i. Den som inte väljer aktivt får sina pengar placerade i den statliga Sjunde AP-fonden. Det går dock att ändra sig under resans gång, och flytta pengar från en fond till en annan. Det går även att behålla samtliga fonder men ändra fördelningen mellan dem, så att en av fonderna exempelvis får hälften av pengarna.

Vissa förvaltningsbolag erbjuder en tjänst som kallas efterlevandeskydd. Detta innebär att om försäkringstagaren, som alltså är den som kommer att få pensionspengarna, skulle avlida före sin sextioförsta födelsedag, så kan någon anhörig få pengarna istället. När man fyller 61 är annars då man kan börja ta ut pengar från sin premiepension.

Vi vill höra vad dina tankar och funderingar kring pension. Hör av dig till oss på vår mail!

kontakt@ppmradet.se

Scroll to top