Alltfler fattigpensionärer i landet

Antalet fattigpensionärer i Sverige är många och siffran väntas dessvärre öka snarare än sänkas, och värst drabbade är kvinnor. Så vad är lösningen? Troligtvis att höja pensionsåldern menar Pensionsmyndigheten.

I Sverige vill man gärna tala om vår fina välfärd och trygga samhälle, speciellt för dem äldre generationerna. Men är det verkligen så? Allt fler äldre pensionärer tvingas att ta lån för att ha råd att överleva vardagen, och antalet fattigpensionärer stiger för var dag och år som går. Och värre kan det bli om politikerna inte agerar snart, det menar analyschefen på Pensionsmyndigheten. Till Aftonbladet säger han att om man inte ändrar skattereglerna och grundskyddet så är det just en ökning av fattigpensionärer som kommer att ske.

– Om man inte ändrar på skattereglerna och grundskyddet så kommer förmodligen andelen fattigpensionärer att öka. Ett sätt att motverka utvecklingen är det som pensionsgruppen föreslår – att höja pensionsåldern, säger Ole Settergren.

Att vara fattigpensionär innebär att när all skatt är betalad så har personen en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige, och denna siffra ändras från år till år. Till exempel 2016 så låg fattigdomsgränsen vid 11 830 kronor per månad i nettoinkomst och av Sveriges då två miljoner pensionärer så var det 12 procent av dessa som kunde klassas som just fattigpensionärer detta år. 12 procent kanske låter lågt, men det är faktiskt hela 231 500 fattigpensionärer. Om detta ökat eller minskat är dock ännu oklart då man inte publicerat nyare siffror, men för 2018 kan man i alla fall se att prognosen för vad fattigdomsgränsen är kommer att hamna på 12 685 kronor i månaden för ensamstående. Så vad ser man som lösning för att förhindra detta? Att sänka skatten för pensionärer och att höja pensionsgränsen, och det kanske inte är det optimala, men det är vad experterna menar är snabbaste lösningen att tillsätta.

Scroll to top