Det orange kuvertet

I dag skriver vi om vad det orange kuvertet faktiskt innebär och vad det innehåller för olika besked. Vi skriver även om Pensionsmyndigheten samt om hur en kan påverka sin pension.

Womnewsletter.seDet är lite intressant det vi läser i en artikel i Svenska Dagbladet, för tydligen är det så att det orange kuvertet fortfarande är ett mysterium för många, och då särskilt för de som är nya på arbetsmarknaden. Det har gått 15 år lite drygt sedan det började skickas ut, men ändå vet inte två av tre vem som är avsändare eller vad kuvertet, med sin brandgula färg, innehåller.

Kuvertet innehåller, som den invigde vet, ett årsbesked om ens inkomstpension men också om ens premiepension – inkomstpensionen är grundat på det du arbetat ihop genom åren, premiepensionen är den del av pengarna som du själv kan placera i fonder, och är endast en liten del av den totala pensionen.

I det orange kuvertet ingår information om hur mycket en hittills har tjänat in till sin pension samt en prognos över hur stor ens allmänna pension kan bli. Det skickas vidare ut av Pensionsmyndigheten.

Lär dig mer på Pensionsmyndighetens hemsida

På samma myndighet kan man läsa sig till en hel massa information, bland annat vad som påverkar ens pension till att bli så som den blir, påverkansfaktorer är vidare åren som en jobbar, om en jobbar hel- eller deltid, hur hög lönen är på jobbet en har men också om en har tjänstepension från arbetsgivaren och eget sparande till sin pension och hur det går för Sveriges pension generellt och fonderna som en sparar premierna i.

Sedan kan det vara så att man på ålders höst inte alltid har jättemycket att leva på i månaden, på grund av olika orsaker. Det kan då vara smart att leva sparsamt och planera sina utgifter därefter, men man kan även ta ett mindre lån på exempelvis https://www.meddelandelan.se/ för att klara vissa svårare partier.

Scroll to top