En möjlig översyn av systemet

Riksdagshuset

Det finns en hel del kritik mot systemet med premiepension, och en del av denna är värd att ta på allvar. Inte minst eftersom systemet idag inte fungerar som det var tänkt. Vid införandet sades att pensionerna på detta sätt skulle följa den allmänna inkomstutvecklingen i samhället i stort. Så har det dock inte blivit.

Kritikerna kallar premiepensionen för ett tvångssparande, där det är spararen som får stå för risken och fondförvaltarna som tjänar pengar. Och det är stora summor det handlar om. I slutet av år 2012 förvaltades 460 miljarder kronor i premiepensionsfonderna, och tillväxttakten var 33 miljarder per år. Det låter mycket, men faktum är att detta bara motsvarar en avkastning som ligger något mindre än två procent över inflationen.

Andra punkter som kritiseras är bl.a.

  • Det stora antalet fonder, som gör att det är omöjligt att överblicka vilka altenativ som finns, och skaffa sig en uppfattning om vilket som fungerar bäst.
  • Lågt intresse och kunskapsnivå hos spararna. De flesta avstår från att göra ett aktivt val av fond.
  • Förtroendet för sparformen. Även detta är lågt, och i undersökningar svarar en majoritet av de tillfrågade att de vill ”baka in” det i det allmänna systemet för inkomstpension.

Ulf Kristersson (M) är socialförsäkringsminister och därmed den som är ansvarig för premiepensionssystemet. Moderaterna drev tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet igenom systemet på 90-talet. Precis som kritikerna erkände Kristersson i en intervju med DN att effekterna inte hade blivit de man hoppades på. Därför aviserades ministern i april 2012 att en utredning av systemet skulle göras.

Scroll to top