Många får lägre pension

Att spara till pensionen är oerhört viktigt för att ha pengar att leva på när det väl är dags. Men många har dålig koll på vad de sparar, vilket leder till en lägre pension. Detta gör att pensionärerna måste få pengar till exempel genom bidrag och lån.

4598576-det-orange-kuvertet

I Svenska Dagbladet kan man läsa att många av svenskarna är okunniga när det gäller tjänstepensionen. En ny undersökning visar att majoriteten inte vet hur pengarna investeras och vad de betalar i avgifter. Tjänstepensionen är dock en viktig faktor och avgör hur stor pengapotten blir vid pensionsåldern. Ekonomer tycker att det är oroande att så många har en stor okunskap kring detta. Fördelningen mellan räntor och aktier och storleken på avgifter bestämmer nämligen hur mycket vi får ut i slutändan.

Kan behöva låna pengar

I och med att åtta av tio personer inte har koll på sin tjänstepension innebär det här för många att de faktiskt får en lägre pension än vad de skulle kunnat få om de haft koll på vad som gällde. Detta kan göra att man inte får ut tillräckligt mycket pensionspengar och att man måste låna pengar för att ha råd att göra det man vill i livet efter pensionen. Självklart finns det lösningar och man kan till exempel låna pengar från olika aktörer för att gå runt och få pengar över till roliga saker. Är man intresserad av att låna pengar snabbt finns ett antal aktörer som erbjuder en sådan lösning. Man kan också ta ett så kallat seniorlån men den typen av lån har flera medier gått ut och varnat för. Vid dessa lån blir nämligen räntan en skuld som bara växer och i slutändan kan därför seniorlånet kosta nästan tre gånger så mycket som ett vanligt bolån. Den som tar ett seniorlån måste också vara beredd på att pengarna måste betalas tillbaka så småningom. De går nämligen oftast inte att förlänga lånet och man kan behöva sälja sin bostad när lånet ska lösas.

Många kan få bostadsbidrag2221734-piggy-bank-with-bandage-on-face

Vill man inte ta ett lån finns det andra sätt att få pengar om man inte har tillräckligt sparat vid pensionen. Exempelvis kan man som pensionär ha rätt till höjt bostadsbidrag, skriver Expressen. Många har nämligen lägre bidrag än de har rätt till eftersom man som pensionär i vissa fall har rätt till särskilt bostadstillägg. För att få högre bostadsbidrag måste man anmäla hur mycket man betalar i hyra. Höjs hyran måste det till exempel rapporteras till Pensionsmyndigheten. Den som vill ha ersättning måste även anmäla andra förändringar som kan påverka det här bostadstillägget. Till exempel måste de anmäla när de har:

  • Ändrade inkomster, både ökade och minskade.
  • Ändrade boendeförhållanden, exempelvis fler eller färre som bor i bostaden.
  • Om pensionären har en förmögenhet som har minskat eller ökat.
Scroll to top