Pensionärer lever under standard

Att bli pensionär kan innebära att man får leva under EU:s gräns för låg ekonomisk standard. Allt fler svenska pensionärer gör nämligen det.

svenska-pengar-gamla

De flesta har en mängd önskningar och drömmar om vad de kommer göra när de blir pensionärer. Många vill bara lata sig hela dagarna eller ta tag i någon hobby som de inte haft tid till innan. I den här artikeln finns några tips till äldre som snart ska gå i pension. Men något som en del kanske inte tänker på när de tänker på sin pension, är att det kan bli knapert när det kommer till ekonomin. Det är nämligen långt ifrån alla som faktiskt har tillräckligt med pengar för att leva gott under livets sista period.

Många med dålig ekonomi

I Svenska Dagbladet kan man läsa att hela 10 procent av pensionärerna i Sverige lever under EU:s gräns för låg ekonomisk standard. Pensionsmyndigheten tror att procenten som ligger under gränsen kommer att öka ännu mer i framtiden. EU:s gräns för låg ekonomisk standard ligger på mindre än 11 800 kronor efter skatt att röra sig med i månaden. Att så många ligger under standarden är en ökning om man jämför med år 2014. Då var antalet personer som låg under standarden 225 000 personer och i dag är det 231 500 personer som gör det.

Måste ta nya beslut

Varför man tror att ännu fler pensionärer kommer tvingas leva under standarden beror på de lagar och regler som finns. Nu är lagarna byggda efter principen att inkomsterna ökar varje år men pensionärers inkomster ökar mindre jämfört med de som fortfarande är kvar i arbetslivet. De beslut som regering och riksdag bland annat behöver fatta är en höjning av exempelvis äldreförsörjningsstödet eller bostadstillägget. Sedan kan man också ändra i de regler som gäller pensionärsskatt och ordna så att pensionärerna får betala mindre skatt.

Fler kvinnor

Av de pensionärer som lever under EU:s standard är kvinnor en stor del. Av alla kvinnor som är över 65 år lever nästan 15 procent av dem på mindre än 11 800 kronor i månaden, vilket kan jämföras med endast 9 procent av männen.

Scroll to top