Tips inför pensionen

Var ålder i livet har sin charm och sina problem, i 30-års åldern försöker många få ihop livspusslet, i 50-års åldern blir många överväldigade över utflyttade barn och i 60-års åldern börjar pensionsåldern att närma sig. I tidningarna skrivs mycket om hur Sveriges pensionssystem har försämrats och att många pensionärer lever väldigt fattigt. Att lämna yrkeslivet med en stadig inkomst till att bli pensionär kan vara överväldigande både emotionellt och ekonomiskt. Den ekonomiska aspekten är det som oroar flest, dock finns det mycket som du kan göra för att slippa jobba över pensionsåldern och att bli en fattig pensionär.

Inkomsten för pensionärer brukar komma från tre olika sektorer, vilket brukar vara den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat sparande. I takt med ökande medelålder hos den svenska befolkningen fick den svenska staten kassera det gamla och generösa pensionssystemet gällande den allmänna pensionen. Det är förekommande att många får ut någonstans mellan 40 till 60 procent av sin lön när tjänstepensionen och den allmänna pensionen kombineras. Något som innebär att många inte kommer ha råd att gå i pension om de inte har ett privat pensionssparande. För många kan det vara svårt att få till ett sparande till pensionen, då andra utgifter möter en i livet, men desto längre innan pensionsålder du börjar privatspara inför din pension, desto mindre kommer det märkas i din ficka. Börjar du pensionsspara i 20-års åldern räcker det med några hundralappar i månaden för att uppnå en inkomst på 80 procent av den tidigare lönen. Dock bör du inte ge upp hoppet trots ålder, då det alltid är bättre att pensionsspara privat än att undvika det.

Tips för att få till sparande

Det finns mycket som du kan göra för att spara undan några extra tusenlappar per månad som kan generera att du får en härlig pension. Det första är att se över sitt pensionssparande och samla dem hos ett fåtal aktörer, dessutom är det bra att titta på sina olika pensioner gentemot medelpensionen i Sverige. För har du exempelvis arbetat deltid under några år under yrkeslivet, varit föräldraledig eller studerat under en lång tid kan det påverka din pension.

Scroll to top