Trygga framtiden genom ombildning

Om du idag bor i en hyresrätt och får erbjudande om att köpa lägenheten för att hyresgästföreningen planerar att ombilda till bostadsrättsförening i stället ska du definitivt tacka ja. Dels för att du kommer få köpa lägenheten billigare, dels för att du kommer tjäna på det – när du äger din bostad har du nämligen tryggat din framtid.

Det finns flera fördelar med att besöka Interesta.se och läsa på om vad en ombildning är för något och vilka fördelar det kan ge dig när du får ett erbjudande om att köpa din hyresrätt så att den blir en bostadsrätt. En av de bästa ekonomiska fördelarna du kan ha är nämligen att äga din bostad, delvis om du vill ta lån i framtiden till exempel men framförallt för att det ger dig en ekonomisk trygghet att alltid kunna luta dig emot.

Vad är en ombildning?

Det första som du ska vara medveten om när du kontaktas och får förfrågan om att vara med och ombilda din bostad är att detta inte sker över en natt. Hela processen sker i flera steg och det finns vissa saker att överväga. Så här går processen till i sammanfattning:

  1. Intresset kartläggs för att se vilka i hyresgästföreningen är intresserade av att ombilda.
  2. En bostadsrättsförening med minst tre medlemmar behöver bildas och registreras hos Bolagsverket. Sedan ska en ytterligare intresseanmälan skickas till inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet om att köpa fastigheten.
  3. Fastigheten behöver besiktning i enlighet med undersökningsplikten i Jordabalken för att se över underhållsbehov med mera.
  4. En ekonomisk plan behöver skrivas och granskas av en intygsgivare innan den registreras hos Bolagsverket som i sin tur granskar intygsgivarna.
  5. Köpet av fastigheten måste finansieras vilket ofta sker genom att brf:en tecknar ett lån mot säkerhet i fastigheten och för att det ska ske måste en köpstämma ska hållas där medlemmarna i brf:en godkänner köpet av fastigheten.
  6. Köpebrev skrivs och fastigheten betalas innan brf:en får tillträde samt efter köpet ska ett upplåtelseavtal mellan medlemmen och föreningen skrivas som gör att hyresgästen nu tar över och blir bostadsrättshavare istället.
  7. Ansökning om lagfart hos tingsrätten är det sista steget när fastigheten är betald och köpebrev skrivet.

Alla hyresgästföreningar får inte ombildas

Något som man ska vara på det klara med är att alla intresseanmälningar som skickas till Bolagsverket inte godkänns då det bara finns ett visst antal bostäder som tillåts ombildning. Enligt regler ska nämligen 60 procent av bostadsbeståndet fortsätta att utgöras av hyresrätter vilket just innebär att alla ansökningar som kommer in inte kommer godkännas. Dessutom handlar det till mångt om mycket med att vara först till kvarn.

Ytterligare anledning till att den som vill ombilda sin lägenhet till bostadsrätt inte kan göra det har med den ekonomiska aspekten att göra. För även om intresseanmälan godkänns så är det många som inte får låna pengarna de behöver för att köpa loss bostaden. Detta trots att en lägenhet som är värd en miljon får köpas för 700 000 kronor så spelar den rabatten ingen roll ifall det är så att personen som vill köpa inte har tillräcklig inkomst för att kunna få ut ett lån till den summan som krävs.

Scroll to top